Vandregninger

Eftergivelse af vandafgift

Vandspild kan blive en rigtig dyr oplevelse. Hvis uheldet er ude, og der er lækket vand fra en skjult installation, er der mulighed for at få refunderet både vandafgiften og vandværkets del af vandprisen. Men der skal være tale om læk fra en skjult installation, og der skal være tale om en privat forbruger.

Reglerne er fastsat i skattelovgivningen, og der skal ansøges om fritagelse for betaling af vandet.

Ansøgningen udfyldes af forbrugeren og attesteres af den VVS-installatør, der har repareret skaden.

Det er vandværket, der enten afviser eller godkender ansøgningen.

Eftergivelse af kravet:

Hvis kravet eftergives, skal det trækkes fra det anslåede årlige forbrug tillagt en selvrisiko på 300 m3.

Det bedste råd til at undgå høje vandregninger er, at man aflæser sin vandmåler jævnligt. som udgangspunkt bør vandmåleren aflæses én gang om måneden.  Ved jævnlig kontrol opdages utætheder  på ledninger eller eventuelle målerfejl hurtigere, og vandtabet kan begrænses.

Gennemsnitsforbruget for en person er 50 m3 om året.

ADVARSEL

DER ER VANDBRUD

Vi er på sagen - Du kan holde dig opdateret gennem denne side.