Forsyningsområde

Skibet Vandværk forsyner Skibet-området med drikkevand, og du kan se vores ledningsnet på følgende link:

http://skibet.vandforsyning.net

Vandforsyningsområdet for Skibet Vandværk er senest fastlagt i Vejle Kommunes Vandforsyningsplan 2002-2012. Forbrugerne fra det tidligere Slelde – Stenager Vandværk er efterfølgende overtaget af Skibet Vandværk. Skibet Vandværks vandforsyningsområdr er i april måned 2015 blevet udvidet med et areal vest for Jennumvej, hvor der skal udstykkes 60 parcelhusgrunde. Vandforsyningsområdet fremgår af nedennævnte tillæg til vandforsyningsplanen.

Vandet kommer fra 2 boringer, som ligger på Nørre Vilstrup siden af åen nedenfor den landbrugsejendom, som kan ses fra ådalen på sydsiden af åen. Boringerne ligger på Hanne-Lises og Johannes Krings jorder.

Vandet kommer fra 2 boringer 8 m nede i et kildevæld, og er af rigtig god kvalitet, da der ikke dyrkes afgrøder i nedsivningsområdet.

ADVARSEL

DER ER VANDBRUD

Vi er på sagen - Du kan holde dig opdateret gennem denne side.