Vandanalyser

Eurofins udtager og analyserer flere gange om året vandprøver fra boringer, vandvækret, ledningsnettet og fra forbrugerne. Analyserne viser, at stofferne i vandet normalt ligger langt under de tilladte grænseværdier. De seneste analyseresultater kan du få udleveret ved at henvende dig til vandværkets sekretær, Jørg Rasmussen. Eksempel på en analyserapport kan du se nedenfor.

ADVARSEL

DER ER VANDBRUD

Vi er på sagen - Du kan holde dig opdateret gennem denne side.