Vandforsyning generelt

Skibet Vandværk forsyner borgere, virksomheder og institutioner i Skibet-området med vand.

Vandværkets forsyningsområde fremgår af følgende link:

http://skibet.vandforsyning.net

Skibet Vandværk er medlem af Foreningen af Vandværker i Danmark, og har købt og indført foreningens ledelsessystem: Tethys. I Tethys beskrives de løbende handlinger, som gennemføres for at vedligeholde vandværket, boringerne og ledningsnettet. I ledelsessystemet er der gennemført en risikovurdring af boringer, vandværket og ledningsnettet, hvorefter der er sket en prioritering af de arbejds- og vedligeholdelsesopgaver, som skal gennemføres.

Vandværkets formand, driftsleder og kasserer har alle gennemført Foreningen af Vandværker i Danmarks drifts-og hygiejnekurser, og aflagt og bestået eksamensprøverne. Af vandværkets bestyrelse er der således 3 , der nu er fuldt uddannet til at planlægge og gennemføre vedligeholdelsesopgaver og nye investeringer altsammen  med henblk på, at vandværket også fremover kan levere vand af så god en kvalitet som muligt.

LER-forespørgsler besvares automatisk af Aura umiddelbart efter fremsendelsen.

Tethys hjælper os med at leve op til miljø­styrelsens krav ved at:

Kortlægge vandværket og de daglige driftsrutiner.

Tethys opbygges efter vandværkets faciliteter og komponenter. Derefter foreslår systemet automatisk de vigtigste driftsrutiner og gør opmærksom på, hvornår opgaverne skal udføres.

Risikoen for forurening vurderes og der udarbejdes en forebyggende plan.

Tethys hjælper os med at dokumentere vandværkets risikopunkter. Derefter kan vi definere forebyggende opgaver, som bliver en del af de øvrige driftsrutiner.

“Tethys har givet os overblik over hverdagen og sparet os for en masse dobbeltarbejde. Det er absolut den nemmeste måde at kvalitetssikre”, siger John Frank, formand for Skibet Vandværk.

Til brug ved indstilling af opvaske- og vaskemaskiner kan vi oplyse, at vandets ph-værdi er 7,4, og ph-værdien skal ligge imellem 7 og 8,5. Endvidere er vandets hårdhed målt i dH/No unit 11.

På vandværket bliver vandet beluftet, hvorefter det filtreres igennem sandfiltre og pumpes ud i ledningsnettet. Der tilsættes hverken kemikalier eller andre stoffer til vandet.

ADVARSEL

DER ER VANDBRUD

Vi er på sagen - Du kan holde dig opdateret gennem denne side.