Kontakt

Manglende vandforsyning

I tilfælde af manglende vandforsyning kontaktes:

  1. Driftsleder Kresten Jensen på mobil nr. 22837418
  2. Formand John Frank på mobil nr. 24628182

Betalingspørgsmål

I betalingsspørgsmål kontaktes:

  1. Kasserer Carl P. Andersen på mobil tlf. nr.  22512321

Ledningsoplysninger

I spørgsmål om ledningsoplysninger kontaktes:

  1. Formanden
  2. Driftslederen eller
  3. Kassereren

Du kan også vælge at skrive til vandværket ved at anvende følgende mailadresse:

skibet-vandvaerk@skibet-vandvaerk.dk,

hvor du også har mulighed for at give udtryk for din mening om vandværket og vandforsyningen.

LER-forespørgsler besvares automatisk af Aura, som svarer umiddelbart efter at have modtaget forespørgslen, og således i meget god tid inden for 5 dages fristen.

ADVARSEL

DER ER VANDBRUD

Vi er på sagen - Du kan holde dig opdateret gennem denne side.