Skibet Vandværk
Vand er sund
Drik vand fra hanen - det er godt for miljøet
Tidligere
Næste

Velkommen til Skibet Vandværk

Vandets hårdhedsgrad er ca. 11 dH.

Driften er normal

Formål

Skibet Vandværk har til formål at forsyne husstande og virksomheder i Skibet-området med vand af den bedst mulige kvalitet og til en rimelig pris.

Seneste nyheder

Generalforsamling:

Der indkaldes til ordinær generalforsamling den 4. marts 2020 kl. 18.30 på Dan Hostel på Vardevej, hvor vandværket er vært med øl, smørrebrød og kaffe. Tilmelding til generalforsamlingen skal af hensyn til bestilling af traktementet ske senest den 2. marts 2020 til formanden eller kassereren. Indkaldelsen til generalforsamlingen vil blive omdelt til samtlige andelshavere i god tid inden generalforsamlingen. På bagsiden kan man se et uddrag af årsregnskabet for 2019 og budgettet for 2020. Hele årsberetningen findes på hjemmesiden under regnskab.

Udskiftning af gamle vandmålere med nye:

Bestyrelsen har besluttet at de gamle vandmålere skal udskiftes med nye vandmålere fra Kamstrup A/S. Når VVS-firmaet starter udskiftningen, vil andelshaverne få en besked med et tidspunkt for udskiftningen. Det er vigtigt, at VVS-firmaet har mulighed for at komme ind i huset og foretage udskiftningen. Er tidspunktet ikke belejligt, skal man rette henvendelse til VVS-firmaet  for at aftale et andet tidspunkt. Udskiftningen af vandmåleren er gratis, men kun såfremt VVS-firmaet får adgang til at foretage undskiftningen på det aftalte tidspunkt. Ellers skal andelshaveren selv betale for udskiftngen.

Ledningsnet og opkrævning

Aura Energi A/S har nu opmålt og tegnet Skibet Vandværks ledningsnet, og resultat er tilgængelig via følgende link:

http://skibet.vandforsyning.net

Der er lavet en aftale med Vejle Spildevand A/S om opkrævning af vandafgifter.