Skibet Vandværk
Vand er sund
Drik vand fra hanen - det er godt for miljøet

Velkommen til Skibet Vandværk

Vandets hårdhedsgrad er ca. 17 dH.

Driften er normal

Her er en tekst med ekstra fokus på!

Formål

Skibet Vandværk har til formål at forsyne husstande og virksomheder i Skibet-området med vand af den bedst mulige kvalitet og til en rimelig pris.

Seneste nyheder

Generalforsamling:

Indkaldelse til ordinær og ekstra ordinær generalforsamling den 11. marts 2019 kl. 18.30 og 19.30 på Dan Hostel i Skibet er er vej ud. Bestyrelsen foreslår, at vedtægterne ændres, så Skibet Vandværk ændres fra et andelsselskab til et andelsselskab med begrænset ansvar (A.M.B.A.). Det skyldes hovedsageligt, at ejerne i et A.M.B.A. kun hæfter for vandværkets forpligtelser. I dag hæfter alle fuld ud som i et interessentskab ved optagelse af lån. Fremover vil ejerne kun hæfte med den indskudte kapital, som typisk svarer til det betalte anlægsbidrag/tilslutningsbidrag. Forslag til de nye vedtægter kan ses på hjemmesiden under regulativer.

Forhøjelser af betalingen for vand fra den 1. januar 2019:

Prisen pr. m3 vand forhøjes fra den 1.01.2019 fra 2,50 kr. til 6,88 kr. pr. m3 og den faste afgift forhøjes fra 312,50  kr. til 625,00 kr. årligt. Forhøjelserne skýldes øgede omkostninger til mordernisering af vandværket og udskiftning af vandledninger og vandmålere. Forhøjelserne fremgår af takstbladet og er godkendt af Vejle Komune ved brev af 18.12.2018.

Ledningsnet

Aura Energi A/S har nu opmålt og tegnet Skibet Vandværks ledningsnet, og resultat er tilgængelig via følgende link:

http://skibet.vandforsyning.net

Der er lavet en aftale med Vejle Spildevand A/S om opkrævning af vandafgifter.