Skibet Vandværk
Vand er sundt
Drik vand fra hanen - det er godt for miljøet
Tidligere
Næste

Velkommen til Skibet Vandværk

Vandets hårdhedsgrad er ca. 11 dH, og vandet udpumpes med et tryk fra vandværket på 4-5 bar.

VAndforsyningen er normal

Formål

Skibet Vandværk har til formål at forsyne husstande og virksomheder i Skibet-området med vand af den bedst mulige kvalitet og til en rimelig pris.

Seneste nyheder

PFAS og pesticider i vand

Vores drikkevand overholder alle grænseværdier for pesticider, og vandet vil femover også blive testet for  PFAS-stofferne,  som stammer fra brandslukning, og hvor grænseværdierne er sat til 2 nanogram. Vi regner ikke med, at der er PFAS-stoffer i vores drikkevand.

Generalforsamling i 2022

Der er blevet afholdt generalforsamling den 27. april 2022.  Årsberetningen for 2021 er udfærdiget og lagt ud på hjemmesiden. Forslag om sammenlægning med Egtved, Ødsted og Nr. Vilstrup Vandværker blev ikke vedtaget med 2/3 af de fremmødtes stemmer, hvorfor forslaget bortfalder. Man ønskede en uddybeende  redegørelse vedrørende forslaget, hvorfor bestyrelsen drøfter vandværkets fremtid på næste møde.

Udskiftning af gamle vandmålere med nye og vandtakster:

Randbøldal VVS ApS har nu udskiftes alle vandmålere med nye elvaflæsende målere  fra Kamstrup A/S.  Man skal fortsætte med at aflæse vandmålerne manuelt og indberette resultatet til Vejle Spildevand A/S, indtil man får anden besked.  For bl.a. at finansiere udskiftningen af vandmålerne  og udsyr til aflæsning forhøjer vandværket det faste bidrag med 250 kr. incl. moms årligt  med virkning fra den 1.01.2022, se takstbladet for 2022.

Ledningsnet og opkrævning

Aura Energi A/S har opmålt og vedligeholder Skibet Vandværks ledningsnet, og resultat er tilgængelig via følgende link:

http://skibet.vandforsyning.net

Der er lavet en aftale med Vejle Spildevand A/S om opkrævning af vandafgifter. Alle henvendelser vedrørende betaling skal derfor ske til Vejle Spildevand A/S.

ADVARSEL

DER ER VANDBRUD

Vi er på sagen - Du kan holde dig opdateret gennem denne side.