Velkommen til Skibet Vandværk

Vandets hårdhedsgrad er ca. 11 dH, og vandet udpumpes med et tryk fra vandværket på 4-5 bar.

VAndforsyningen er normal

Skibet Vandværk
Vand er sundt
Drik vand fra hanen - det er godt for miljøet
Tidligere
Næste

Formål

Skibet Vandværk har til formål at forsyne husstande og virksomheder i Skibet-området med vand af den bedst mulige kvalitet og til en rimelig pris.

Seneste nyheder

Indtræden i Ådalens Vandforsyning

På den ekstraordinære generalforsamling den 10.10.2022 blev det endeligt vedtaget, at Skibet Vandværk pr. 01.01.2023 overgår til Ådalens Vandforsyning. Bestyrelsen arbejder videre med sammenlægningen indtil 31.03.2023, hvorefter der vælges en ny bestyrelse i Ådalens Vandforsyning.

Vejle Spildevand A/S udsender en slutafregning for 2022 i begyndelsen af marts måned 2023. I april måned 2023 vil du fra Ådalens Vandforsyning modtage en a´conto opkrævning for 1. halvår 2023. Husk at tilmelde opkrævningen til betalingsservice.

PFAS og pesticider i vand

Vores drikkevand overholder alle grænseværdier for pesticider, og vandet vil femover også blive testet for  PFAS-stofferne,  som stammer fra brandslukning, og hvor grænseværdierne er sat til 2 nanogram. Vi regner ikke med, at der er PFAS-stoffer i vores drikkevand.

Ekstra ordinær generalforsamling 10 oktober 2022

Afholdes på Haraldskær fra kl. 19:00
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetæller
3. Præsentation af bestyrelsens forslag om optagelse i Ådalens Vandforsyning 
4. Afstemning omkring forslag.
5. Eventuelt.

Foreningen er vært med en forfriskning under mødet.
Generalforsamlingen afholdes jfr. vedtægterne for at få bekræftet den flertalsafgørelse foreningens forslag fik på generalforsamlingen den 26. september 2022.
Dato for generalforsamling er tidligere meldt ud i forbindelse med omdelt invitation.

Ekstraordinær generalforsamling i 2022
Den ekstraordinære generalforsamling, den 26.09.2022 kl. 18.00 i Vingsted Centret, er nu blevet afholdt. På  generalforsamlingen  blev  der stemt om, hvorvidt vandværket skal blive en del af Ådalens Vandforsyning, overtages af TreFor Vand eller fortsætte som et selvstændigt vandværk, se nærmere på Facebook gruppen for Skibet Vandværk. 
Bestyrelsen forslag om sammelægning med Ådalens Vandforsyning vedtaget. Ud af 59 stemmer var fordelingen følgende:
46 Ja, 10 nej samt 3 der valgte ikke at stemme. 

 Læs mere på :  Fællesmøde om samarbejde / Sammenlægning (egtvedvand.dk)
Vedtægter for Ådalens Vandforsyning:

Download (PDF, 3.34MB)


 
 
 
Udskiftning af gamle vandmålere med nye og vandtakster:

Randbøldal VVS ApS har nu udskiftes alle vandmålere med nye elvaflæsende målere  fra Kamstrup A/S.  Man skal fortsætte med at aflæse vandmålerne manuelt og indberette resultatet til Vejle Spildevand A/S, indtil man får anden besked.  For bl.a. at finansiere udskiftningen af vandmålerne  og udsyr til aflæsning forhøjer vandværket det faste bidrag med 250 kr. incl. moms årligt  med virkning fra den 1.01.2022, se takstbladet for 2022.

Ledningsnet og opkrævning

Aura Energi A/S har opmålt og vedligeholder Skibet Vandværks ledningsnet, og resultat er tilgængelig via følgende link:

http://skibet.vandforsyning.net

Der er lavet en aftale med Vejle Spildevand A/S om opkrævning af vandafgifter. Alle henvendelser vedrørende betaling skal derfor ske til Vejle Spildevand A/S.