Velkommen til Skibet Vandværk

Vandets hårdhedsgrad er ca. 11 dH, og vandet udpumpes med et tryk fra vandværket på 4-5 bar.

VAndforsyningen er normal

Skibet Vandværk
Vand er sundt
Drik vand fra hanen - det er godt for miljøet
Tidligere
Næste

Formål

Skibet Vandværk har til formål at forsyne husstande og virksomheder i Skibet-området med vand af den bedst mulige kvalitet og til en rimelig pris.

Seneste nyheder

PFAS og pesticider i vand

Vores drikkevand overholder alle grænseværdier for pesticider, og vandet vil femover også blive testet for  PFAS-stofferne,  som stammer fra brandslukning, og hvor grænseværdierne er sat til 2 nanogram. Vi regner ikke med, at der er PFAS-stoffer i vores drikkevand.

Ekstra ordinær generalforsamling 10 oktober 2022

Afholdes på Haraldskær fra kl. 19:00
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetæller
3. Præsentation af bestyrelsens forslag om optagelse i Ådalens Vandforsyning 
4. Afstemning omkring forslag.
5. Eventuelt.

Foreningen er vært med en forfriskning under mødet.
Generalforsamlingen afholdes jfr. vedtægterne for at få bekræftet den flertalsafgørelse foreningens forslag fik på generalforsamlingen den 26. september 2022.
Dato for generalforsamling er tidligere meldt ud i forbindelse med omdelt invitation.

Ekstraordinær generalforsamling i 2022
Der er nu indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling den 26.09.2022 kl. 18.00 i Vingsted Centret. Indkaldelserne er omdelt til alle andelshavere. På  generalforsamlingen skal der stemmes om, hvorvidt vandværket skal blive en del af Ådalens Vandforsyning eller overtages af TreFor Vand eller fortsætte som et selvstændigt vandværk, se nærmere på Facebook gruppen for Skibet Vandværk. Endvidere vil yderligere  information om forslagene blive lagt ud på hjemmesiden. 
 Læs mere på :  Fællesmøde om samarbejde / Sammenlægning (egtvedvand.dk)
Vedtægter for Ådalens Vandforsyning:

Download (PDF, 3.34MB)


 
 
 
Udskiftning af gamle vandmålere med nye og vandtakster:

Randbøldal VVS ApS har nu udskiftes alle vandmålere med nye elvaflæsende målere  fra Kamstrup A/S.  Man skal fortsætte med at aflæse vandmålerne manuelt og indberette resultatet til Vejle Spildevand A/S, indtil man får anden besked.  For bl.a. at finansiere udskiftningen af vandmålerne  og udsyr til aflæsning forhøjer vandværket det faste bidrag med 250 kr. incl. moms årligt  med virkning fra den 1.01.2022, se takstbladet for 2022.

Ledningsnet og opkrævning

Aura Energi A/S har opmålt og vedligeholder Skibet Vandværks ledningsnet, og resultat er tilgængelig via følgende link:

http://skibet.vandforsyning.net

Der er lavet en aftale med Vejle Spildevand A/S om opkrævning af vandafgifter. Alle henvendelser vedrørende betaling skal derfor ske til Vejle Spildevand A/S.