Skibet Vandværk
Vand er sund
Drik vand fra hanen - det er godt for miljøet
Tidligere
Næste

Velkommen til Skibet Vandværk

Vandets hårdhedsgrad er ca. 11 dH.

vandforsyningen er normal

Formål

Skibet Vandværk har til formål at forsyne husstande og virksomheder i Skibet-området med vand af den bedst mulige kvalitet og til en rimelig pris.

Seneste nyheder

Udskiftning vandledningerne

Vandværket har planlagt at udskifte vandledningerne til Slelde by. Der skal i den forbindelse nedlægges nye vandledninger på dele af Bommerhavevej, Præstegårdsvej og Knabberupvej. Arbejdet vil blive udført af Bække Entreprenører ApS og Randbøldal VVS ApS. De berørte ejendomme vil blive nærmere orienteret om forløbet og tidspunkterne for arbejdets udførelse samt om afbrydelser af vandforsyningen.

COV19-virus

På grund af udbruddet af corona-virus har vandværket opdateret beredskabsplanen. Vandværket har en aftale med Randbøldal VVS ApS om at føre tilsyn med vandværket. Driften er således i gode hænder, selv om vores driftsleder skulle blive syg. Ud over driftslederen har både formanden og kassereren gennemgået de obligatoriske kurser i vandværksdrift og hygiejne. Endvidere er der mulighed for nødforsyning til TreFor Vand’s ledningsnet. Vandværket er således dækket godt ind i tilfælde af sygdom hos bestyrelsen.

Udskiftning af gamle vandmålere med nye:

Bestyrelsen har besluttet at de gamle vandmålere skal udskiftes med nye vandmålere fra Kamstrup A/S. Når VVS-firmaet starter udskiftningen, vil andelshaverne få en besked med et tidspunkt for udskiftningen. Det er vigtigt, at VVS-firmaet har mulighed for at komme ind i huset og foretage udskiftningen. Er tidspunktet ikke belejligt, skal man rette henvendelse til VVS-firmaet  for at aftale et andet tidspunkt. Udskiftningen af vandmåleren er gratis, men kun såfremt VVS-firmaet får adgang til at foretage undskiftningen på det aftalte tidspunkt. Ellers skal andelshaveren selv betale for udskiftningen. Udskiftningen af vandmålerne er midlertidig udskudt på grund af faren for smitte med coronavirus.

Ledningsnet og opkrævning

Aura Energi A/S har nu opmålt og tegnet Skibet Vandværks ledningsnet, og resultat er tilgængelig via følgende link:

http://skibet.vandforsyning.net

Der er lavet en aftale med Vejle Spildevand A/S om opkrævning af vandafgifter.