Skibet Vandværk
Vand er sundt
Drik vand fra hanen - det er godt for miljøet
Tidligere
Næste

Velkommen til Skibet Vandværk

Vandets hårdhedsgrad er ca. 11 dH, og vandet udpumpes med et tryk fra vandværket på 4-5 bar.

VAndforsyningen er normal

Formål

Skibet Vandværk har til formål at forsyne husstande og virksomheder i Skibet-området med vand af den bedst mulige kvalitet og til en rimelig pris.

Seneste nyheder

PFAS og pesticider i vand

Vores drikkevand overholder alle grænseværdier for pesticider, og vandet vil femover også blive testet for  PFAS-stofferne,  som stammer fra brandslukning, og hvor grænseværdierne er sat til 2 nanogram. Vi regner ikke med, at der er PFAS-stoffer i vores drikkevand.

Generalforsamling i 2021

Der er blevet afholdt generalforsamling onsdag den 27. oktober 2021 på Dan Hotel på Vardevej.  Årsberetningen for 2020 er udfærdiget og revideret af de af generalforsamlingen valgte revisorer. Årsberetningen er lagt ud på hjemmesiden.

Udskiftning af gamle vandmålere med nye og vandtakster:

Randbøldal VVS ApS har nu udskiftes alle vandmålere med nye elvaflæsende målere  fra Kamstrup A/S.  Bestyrelsen planlægger indkøb af udstyr til aflæsning af vandmålerne, men indtil det sker, skal alle husstande fortsætte med at indberette aflæsninger af målerne til Vejle Spildevand A/S.  For bl.a. at finansiere udskiftningen af vandmålerne  og udsyr til aflæsning forhøjer vandværket det faste bidrag med 250 kr. incl. moms årligt  med virkning fra den 1.01.2022, se takstbladet for 2022.

Ledningsnet og opkrævning

Aura Energi A/S har opmålt og vedligeholder Skibet Vandværks ledningsnet, og resultat er tilgængelig via følgende link:

http://skibet.vandforsyning.net

Der er lavet en aftale med Vejle Spildevand A/S om opkrævning af vandafgifter. Alle henvendelser vedrørende betaling skal derfor ske til Vejle Spildevand A/S.

ADVARSEL

DER ER VANDBRUD

Vi er på sagen - Du kan holde dig opdateret gennem denne side.