Forsiden

FORMÅL:

Skibet Vandværk har til formål at forsyne husstande og virksomheder i Skibet-området med vand af den bedst mulige kvalitet og til en rimelig pris.

 

SENESTE NYHEDER:

 

Vandanalyser:

Skibet Vandværk har fået Eurofins til at udtage vandprøver af de 2 nye boringer med hensyn til at få konstateret, hvorvidt vandet fra boringerne indeholder de giftige pesticider, cloridazon, som for øjeblikket omtales meget i medierne. Disse pesticider har ikke kunnet spores i vores boringer. Endvidere er der gennført en udvidet og en begrænset kontrol af vores vand, som viser, at det har en rigtig fin kvalitet, og at alle kan forsætte med at drikke vandet, som er meget rent og meget bredre, end det kildevand, som man køber på flasker. Alle de omtalte prøveresultater fra Eurofins er nu lagt ud på hjemmesidne under vandanalyser, hvor I kan studere resultaterne nærmere.

 

Ledningsbrud på Knabberpvej:

På grund af ledningsbrud på Knabberupvej er Randbøldal VVS ApS og entreprenørfirmaet Anton Knudsen i færd med at lægge en ny vandledning ned i jorden fra Stenagervænget til de huse, der ligger ved Knabberupvej vest for det gamle Slelde Vandværk.

 

Ombygning af vandværket:

Det sker for tiden en større renovering af vandværket på Vardevej 501, hvor sandfiltret bliver udskiftet med 2 nye filtre, ligesom der bygges et anlæg til automatisk skylning af filtrene, Samtidig renoveres vandværkets gulve, vægge og lofter. Derfor får alle husstande midlertidig vand fra TreFor's nødforsyning. Vandtrykket er kun en smule mindre end normalt, men hårdhedsgraden er ændret til 12-14 dh i stedet for som normalt 10 dh. Da vandet fra Tre-For kommer en anden vej ind i vandværkets ledningsnet, kan vandtrykket i spidsbelastningsperioder variere en del, hvilket vi håber, at der vil være forståelse for i den korte periode, hvor vandværket bliver renoveret.

 

Aflæsningskort:

Vejle Spildevand A/S har nu udsendt aflæsningskort til alle forbrugere. Sidste frist for indberetning er den 8.01.2018 og ikke som anført på kortet den 06.01.2018. Vejle Spildevand A/S vil som en særlig service den 2.01.2018 erindre jer om aflæsningen via en SMS-besked.

 

NYHEDER:.

 

Aura Energi A/S har nu opmålt og tegnet

Skibet Vandværks ledningsnet, og

resultat er tilgængelig via følgende link:

 

http://skibet.vandforsyning.net

 

Der er lavet en aftale med

Vejle Spildevand A/S

om opkrævning af vandafgifter.