Forsiden

FORMÅL:

Skibet Vandværk har til formål at forsyne husstande og virksomheder i Skibet-området med vand af den bedst mulige kvalitet og til en rimelig pris.

 

SENESTE NYHEDER:

Der lukkes for vandforsyningen onsdag den

17. august 2016 fra kl. 08:30 - 16:00. Lukningen omfatter følgende veje:

Krogagervej, Bommerhavevej, Præstegårdsvej, Slelde by,

Sønderskovvej, Degnevænget, Sleldeparken, Stenhøjen,

Skibsbroen, Dalglimt, Skovglimt og Bakkeglimt samt en del af Vardevej.

Lukningen skyldes reparation af en vandledning på Krogagervej,

som er blevet gravet over i forbindelse med gravearbejdet

vedrørende fjernvarme. Derfor vil Krogagervej være lukket

for gennemkørsel ii det tidsrum, hvor reparationen står på.

 

NYHEDER:.

 

Aura Energi A/S har nu opmålt og tegnet

Skibet Vandværks ledningsnet, og

resultat er tilgængelig via følgende link:

 

http://skibet.vandforsyning.net

 

Der er lavet en aftale med

Vejle Spildevand A/S

om opkrævning af vandafgifter.