Skibet Vandværk
Vand er sundt
Drik vand fra hanen - det er godt for miljøet
Tidligere
Næste

Velkommen til Skibet Vandværk

Vandets hårdhedsgrad er ca. 11 dH.

VAndforsyningen er normal

Formål

Skibet Vandværk har til formål at forsyne husstande og virksomheder i Skibet-området med vand af den bedst mulige kvalitet og til en rimelig pris.

Seneste nyheder

PFAS og pesticider i vand

Vores drikkevand overholder alle grænseværdier for pesticider, og vandet vil femover også blive testet for  PFAS-stofferne,  som stammer fra brandslukning, og hvor grænseværdierne er sat til 2 nanogram. Vi regner ikke med, at der er PFAS-stoffer i vores drikkevand.

Generalforsamling i 2021

Der er blevet indkaldt til generalforsamling onsdag den 27. oktober 2021 kl. 18.30 på Dan Hotel på Vardevej. Indkaldelsen er lagt i alles postkasser.  Årsberetningen for 2020 er udfærdiget og revideret af de af generalforsamlingen valgte revisorer. Årsberetningen er lagt ud på hjemmesiden og let resumé af årsberetningen er trykt på bagsiden af indkaldelsen .

Udskiftning af gamle vandmålere med nye:

Bestyrelsen har besluttet at de gamle vandmålere skal udskiftes med nye vandmålere fra Kamstrup A/S. Randbøldal  VVS ApS starter udskiftningen i uge 9 og  andelshaverne vil blive kontaktet om udskiftningen. Det er vigtigt, at VVS-firmaet har mulighed for at komme ind i huset og foretage udskiftningen. Er tidspunktet ikke belejligt, skal man rette henvendelse til VVS-firmaet  for at aftale et andet tidspunkt. Udskiftningen af vandmåleren er gratis, men kun såfremt VVS-firmaet får adgang til at foretage udskiftningen på det aftalte tidspunkt. Ellers skal andelshaveren selv betale for udskiftningen.

Ledningsnet og opkrævning

Aura Energi A/S har nu opmålt og tegnet Skibet Vandværks ledningsnet, og resultat er tilgængelig via følgende link:

http://skibet.vandforsyning.net

Der er lavet en aftale med Vejle Spildevand A/S om opkrævning af vandafgifter.

ADVARSEL

DER ER VANDBRUD

Vi er på sagen - Du kan holde dig opdateret gennem denne side.