Forsiden

FORMÅL:

Skibet Vandværk har til formål at forsyne husstande og virksomheder i Skibet-området med vand af den bedst mulige kvalitet og til en rimelig pris.

 

SENESTE NYHEDER:

 

GENERALFORSAMLING:

 

Skibet Vandværk har afholdt generalforsamling på Dan Hostel i Skibet

den 8. marts 2017 kl 18.30, hvor formanden afgav beretning og regnskabet blev godkendt.

 

Et uddrag af regnskabet var på bagsiden af indkaldelsen. Endvidere kan hele den reviderede årsberetning ses på hjemmesiden under fanen "Regnskab". Den var lagt op på hjemmesiden efter revisionen var gennemført og inden generalforsamlingen.

 

På generalforsamlingen blev der udtrykt ønske om at se hele driftsregnskabet, herunder specifaktionen til regnskabet for 2016 og 2015 samt et budget for 2017. Det nu blevet lagt på hjemmesiden under en særlig fane: "Budget og specifakationer til regnskab.

 

Fremover skal man orientere sig om regnskaber, budgetter, vandanalyser mv på hjemmesiden.

 

NYHEDER:.

 

Aura Energi A/S har nu opmålt og tegnet

Skibet Vandværks ledningsnet, og

resultat er tilgængelig via følgende link:

 

http://skibet.vandforsyning.net

 

Der er lavet en aftale med

Vejle Spildevand A/S

om opkrævning af vandafgifter.