Skibet Vandværk
Vand er sundt
Drik vand fra hanen - det er godt for miljøet
Tidligere
Næste

Velkommen til Skibet Vandværk

Vandets hårdhedsgrad er ca. 11 dH.

VAndforsyningen er normal

Formål

Skibet Vandværk har til formål at forsyne husstande og virksomheder i Skibet-området med vand af den bedst mulige kvalitet og til en rimelig pris.

Seneste nyheder

Udskiftning af stophaner i vejene

Reparation af stophaner i vejene i et bælte øst for Præstegårdsvej er nu færdig, og vandforsyningen skulle igen være normal.  

Generalforsamling i 2021

På grund af udbruddet af corona-virus har vandværket udskudt afholdelse af den ordinære generalforsamling, som ifølge vedtægterne skulle være afholdt inden udgangen af april måned 2021. Der vil blive indkaldt til generalforsamling, så snart corona-situationen tillader det. Årsberetningen for 2021 er udfærdiget og revideret af de af generalforsamlingen valgte revisorer. Årsberetningen vil blive lagt ud på hjemmesiden.

Udskiftning af gamle vandmålere med nye:

Bestyrelsen har besluttet at de gamle vandmålere skal udskiftes med nye vandmålere fra Kamstrup A/S. Randbøldal  VVS ApS starter udskiftningen i uge 9 og  andelshaverne vil blive kontaktet om udskiftningen. Det er vigtigt, at VVS-firmaet har mulighed for at komme ind i huset og foretage udskiftningen. Er tidspunktet ikke belejligt, skal man rette henvendelse til VVS-firmaet  for at aftale et andet tidspunkt. Udskiftningen af vandmåleren er gratis, men kun såfremt VVS-firmaet får adgang til at foretage udskiftningen på det aftalte tidspunkt. Ellers skal andelshaveren selv betale for udskiftningen.

Ledningsnet og opkrævning

Aura Energi A/S har nu opmålt og tegnet Skibet Vandværks ledningsnet, og resultat er tilgængelig via følgende link:

http://skibet.vandforsyning.net

Der er lavet en aftale med Vejle Spildevand A/S om opkrævning af vandafgifter.

ADVARSEL

DER ER VANDBRUD

Vi er på sagen - Du kan holde dig opdateret gennem denne side.